Dört Mezhebe Göre Nafile Namaz – 5

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-nafile-namaz-5- ikindi namazı kılarken güneş batarsa ittifakla namaz sahih (geçerli)dir.

- Revatip sünnetlerden geçenleri, kerahet vaktinde de olsa farzlar gibi kaza etmek sünnettir. Bu, Şafiî’de tercih edilen görüş ve Ahmed b. Hanbel’in iki rivayetinden birisidir. İmam Malike göre ise sünnetler kaza edilmez. Şafiî’den bir başka rivayet de böyledir. Ebu Hanife ise sünnetler farz ile birlikte geçmiş ise kaza edilir demiştir.

- Kamet getirilirken camiye giren kimse “tahiyyetü’l- mescid” kılmaz, başka sünnetleri de kılmaz. Şafiî ve Hanbelî’e göre böyledir. Hanefî ve Malikî’ye göre sabahın farzının ikinci rekâtına yetişemeyeceğinden emin olursa cami dışında sünneti kılar.