Dört Mezhebe Göre Nafile Namaz – 3

By | 29 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-nafile-namaz-3- Vitrin son rekâtında Ihlas, Felâk ve Nas sureleri okunur. Bu Şafiî ve Malikî mezhebine göredir. Hanefî ve Hanbelî’ye göre yalnız Ihlas okunur.

- Vitir namazını kıldıktan sonra gece namazı kılınsa Şafiî ve Hanefî mezhebine göre vitri iade etmek gerekmez. Ahmed b. Hanbel’e göre vitirden sonra gece namazı kılınacak ise vitir çift rekâtlı kılınır, gece namazından sonra (tek rekâtlı olarak) tekrarlanır.

- Şafiî mezhebine göre Ramazan’ın yarısından sonra vitrin sonunda Kunut duası okumak sünnettir. Malikî mezhebinde de meşhur olan budur.
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre (yalnız Ramazanda değil) yıl boyunca vitirde Kunut duası okunur. Şafiî imamlarından Ebu Abdullah Zübeyrî, Ebu’l-Velid Nisaburî, Ebu’l-Fadl b. Abdan ve Ebu Mansur b. Mihran gibi alimler de aynı görüştedirler.