Dört Mezhebe Göre Mudarebe Ortaklığı – 4

By | 11 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-mudarebe-ortakligi-4- Mudarebe şirketinde sermaye sahibi olan kimse şirketten bir şey satın alsa hükmü ihtilaflıdır:
Ebu Yusuf ve Malik’e göre sahihtir.

Şafiî’ye göre sahih değildir. Ahmed b. Hanbel’in iki rivayetinden makbul olanı da böyledir.
- Mudarebe şirketinde çalışan taraf, sermaye sahibinin kendisine hem peşin, hem veresiye alış verişe izin verdiğini iddia edip, sermaye sahibi “Ben sana yalnız peşine izin verdim” dese:

Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre yeminiyle birlikte çalışan tarafın sözü kabul edilir. Şafiî’ye göre yeminiyle birlikte sermaye sahibinin sözü kabul edilir.

- Birisiyle çalışan taraf olarak mudarebe şirketi kuran kimse, bir başkası ile (ona sermaye vererek) mudarebe şirketi kursa (ikinci) şirketten meydana gelen kâr birinci ortağındır. İmamlardan yalnız Ahmed b. Hanbel bu (ikinci) şirketin sahih olmadığını söylemiştir.