Dört Mezhebe Göre Mudarebe Ortaklığı – 3

By | 11 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-mudarebe-ortakligi-3- Mudarebe şirketinde çalışan ortak (şirketle ilgili) seyahatinde masrafı şirkettendir. Bu, Ebu Hanife ve Malik’e göredir. Han- belî’de kendisinden masraf eder. Hatta vasıta (binek) masrafları da kendisindendir. Şafiî de (bu hususta) iki kavil olup bunların makbul olanına göre masraf kendisine aittir.
- Bir kimse bütün kâr kendisine olmak ve herhangi bir zarar tazminatı olmamak üzere mudarabe şirketi kurmak üzere sermaye alsa Malikî mezhebine göre caizdir.

İraklılara (Hanefîlere) göre sermaye üzerine (zimmetli) olur. (Yani bir zarar olursa tazminat gerekir.)
Şafiî’ye göre kar sermaye sahibinin olur. Çalışana, benzer (durumda birinin) ücreti gerekir.
- Mudarebe şirketinde çalışan taraf karı taksim yoluyla alır. Kârın ortaya çıkmasıyla değil. Bu Şafiî’nin iki kavlinden sahih olana göredir. Malik’in kavli de budur. Hanefî’ye ve Şafiî’nin diğer kavline göre kârın ortaya çıkmasıyla alır.