Dört Mezhebe Göre Mestlerin Meshi – 9

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-mestlerin-meshi-9Abdestli İken Mesti Çıkarmak:

- Mesti giydikten sonra mesh etmiş halde abdestli iken mestini çıkaran kimse, Ebu Hanife ve Şafiî’de tercih edilen görüşe göre ayağın yere basan kısmını yıkar, mesti çıkarma süresi uzun olsun kısa olsun durum aynıdır.

Malikî ve Hanbelî’ye göre onun yerine ayakları yıkar. Mestin çıkarıldığı süre uzun olursa abdesti yeniler.

Hasan-ı Basrî ve Davud-u Zahirî’ye göre, ne ayağı yıkamak ve ne de abdesti yenilemek gerekmez.Yeni bir abdest bozulma durumu olmadıkça bulunduğu hal üzere namazını kılar.