Dört Mezhebe Göre Mestlerin Meshi – 7

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-mestlerin-meshi-7Mest Üzerine Bir Başka Şey Giymek:

- Mestin üzerine giyilmiş (mest gibi veya bir başka) şey üzerine mesh etmek Şafiî mezhebindeki en sahih ve tercih edilen görüşe ve Malikî mezhebine göre caiz değildir.

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise bu caizdir. Bu görüş aynı zamanda Şafiî ve Malikî’de ikinci bir görüştür.