Dört Mezhebe Göre Mestlerin Meshi – 6

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-mestlerin-meshi-6Mestteki Yırtık:

Malikî mezhebinde ise mestteki yırtık (veya delik) aşırı derecede olmadıkça mesh caizdir. Şafiî’nin eski görüşü de böyledir.

Davud-u Zahirî ise mestteki yırtığın durumu az olsun, çok olsun mesh etmenin caiz olduğu görüşündedir.

Sevrî ve bir başkası, mestle yürümek mümkün oldukça mesh etmenin caiz olduğu görüşündedir.

Evzaî ise:

“Mestten dışarı çıkan kısma ve ayağın geri kalanına mesh edilirdemiştir.

Ebu Hanife’ye göre mestteki yırtık üç parmaktan az olursa mesh caiz, üç parmak varsa caiz değildir.