Dört Mezhebe Göre Mestlerin Meshi – 4

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-mestlerin-meshi-4Mestin Ne Kadarı Yeterli?

- Mezhep imamları meshin durumunda ve ne kadarının yeterli olduğunda ihtilaf etmişlerdir.
Ebu Hanife’ye göre üç parmak veya daha ziyade parmakla yapılandan aşağısı, mesh için yeterli değildir.
Şafiî, mesh adı verilebilecek mesh (dokunma) yeterlidir, demiştir.

Ahmed b. Hanbel’e göre mestin çoğunu mesh etmek yeterlidir.

Malik’e göre yıkanması farz olan ayağın tamamını kaplayacak şekilde mestin üzeri mesh edilmelidir. Malik’e göre ayağın alt kısmının hizasına gelen mestin üst kısmında mesh edilmemiş bir yer kalsa bu mesh edişle kılınan namazın vakti içerisinde iade edilmesi müstehaptır.
- Mezhep imamları bir kere mesh etmenin yeterli olduğunda ve mestlerden birisi çıkarılınca diğerinin de çıkarılmasının gerekli olduğunda ittifak etmişlerdir.

- Mezhep imamları meshetme süresinin, mesti giydikten sonra ilk mesh edişten itibaren değil abdest bozucu halin meydana geldiği andan itibaren başladığında ittifak etmişlerdir. Hanbelî mezhebinde bir rivayete göre, ilk mesh edişten itibaren sürenin başladğı hükmü vardır. Münzirî de bunu tercih etmiştir. Nevevî, delil yönünden bu görüşün tercih edilen görüş olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basrî de, sürenin mestin giyilişinden itibaren başladığı görüşündedir.