Dört Mezhebe Göre Kurban

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban- Kurban İslamın aslında icma ile meşrudur. Ancak vacip veya sünnet olduğunda ihtilaf vardır:

Ebu Hanife dışındaki mezhep imamları ve Ebu Hanife’nin iki talebesine göre kurban müekked sünnettir.

Ebu Hamfe’ye göre (islamî ölçülerde) yolcu olmayan ve şehirde kalanlara vaciptir. Kurbanın vacip olmasında (zekâtın farz olmasındaki gibi) nasib dikkate alınır.

- Kurbanın vakti Şafiî’ye göre Kurban bayramı günü güneşin doğması ve bayram namazı ile hutbesi okunacak kadar zamanın geçmesidir, imam namazı kıldırsın-kıldırmasın fark etmez.

Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre bayram namazının kılınıp hutbesinin okunması, kurbanın sahih olmasının şartlarındandır. Ancak Ebu Hamfe’ye göre köylerde (bayram namazı kılınmayan yerlerde) ikinci şafağın atması ile kurbanlar kesilebilir. Atâ’ diyor ki: “Kurban kesmenin vakti sadece güneş doğmakla girer.

Kurban kesme zamanının sonu Şafiî’ye göre teşrik günlerinin sonudur. Hanefî ve Malikî mezheplerine göre teşrik günlerinin İkincisinin sonudur/*)
Said b. Cübeyr’e göre şehir halkı için özellikle Kurban bayramı günü, köylerde yaşayanlar için teşrik günlerinin sonuna kadar kurban kesilir.
İbn-i Sirin’e göre insanların şehirde veya köyde olduğuna bakılmaksızın özellikle Kurban bayramı günü kesilir.Nehaî’ye göre Zilhicce ayının sonuna kadar kurban kesmenin caiz olduğu rivayet edilmiştir.