Dört Mezhebe Göre Kurban – 7

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban-7- Akika kurbanı Malikî ve Şafiî mezheplerince sünnettir ve meşrudur. Ebu Hanife şöyle diyor: “Akika mübahtır. Onun sünnet ve müstehap olduğunu söylemem.”Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet olup bunların meşhuru akikanın sünnet olduğudur. İkinci rivayete göre vaciptir. Bazı Hanbelî alimleri bunu tercih etmişlerdir.

Hasen ve Davud-u Zahirî de vacip olduğunu söylemişlerdir.

- Akika erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir koyun kurban etmektir. Malikî mezhebinde erkek için de kız gibi bir koyun kurban edilir. Çocuk için kesilen kurbanın doğumun yedinci gününde olmasında ve kurbanın kanından çocuğun başına kan sürülmemesinde ittifak vardır.
Hasen:“Çocuğun başına kurbanın kanından sürülür” demiştir.

Şafiî ve Ahmed b. Hanbel: “Akika kurbanının kemikleri kırılmaz. Çocuğun daha sağlıklı olması niyeti ile kemikler bütün pişirilir” demişlerdir.