Dört Mezhebe Göre Kurban – 5

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban-5- Şafiî’ye göre boğazlama esnasında peygambere salavat okumak müstehaptır. Ebu Hanife ve Malik’e göre bu mekruhtur. Ahmed b. Hanbel’e göre de böyle bir şey meşru değildir.

Kurban kesen kimsenin demesi müstehaptır. Ebu Hanife’ye göre böyle demek de mekruhtur.

- Kesilen kurban nafile ise (kurban sahibinin) ondan yemesi müstehaptır. Bunda ittifak vardır. Bazı alimler kurban etinden yemenin vacip olduğunu söylemişlerdir. Yeme miktarının ne kadar olursa daha faziletli olacağı hususunda Şafiî’den iki kavil vardır: Bunlardan yenisine göre kurban sahibi kurbanın üçte birini yer, üçte birini hediye eder, üçte birini de sadaka olarak dağıtır.Tercih edilen görüş ise bereketli veya mübarek telakki ederek bir koç lokması dışında tamamını sadaka olarak dağıtmaktır.