Dört Mezhebe Göre Kurban – 4

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban-4

- Kurbanı kesmede bir başkasını vekil etmek caizdir. Her ne kadar mekruh ise de, vekil edilen kimse zımmî bile olabilir. Bu Malikî dışındaki mezheplere göredir. Malikî’ye göre zımmî kurban kesmek için vekil edilemez. Zımminin kestiği hayvan kurban olmaz. (Zımmînin) kurban olması niyetiyle satın aldığı koyun Hanefî dışındaki mezheplerce kurban edilemez. Hanefî mezhebince edilir.

- Gerek kurban olacak, gerekse diğer kesilen hayvanları boğazlarken “Bismillah” demek müstehaptır. Eğer hayvanı kesen “Bismillah” demezse:
Ebu Hanife’ye göre bunu bilerek, kasıtlı yapmış ise kestiği yenmez. Unutarak yapmış ise yenir.

Malik’e göre bilerek besmeleyi terk etmiş ise etin yenmesi mübah değildir. Unutarak terk etmiş ise (mübahtır ve değildir şeklinde) iki rivayet vardır. Malik’ten üçüncü bir rivayet vardır ki buna göre bilerek de terk etse, unutarak da terk etse kesilen hayvanın eti helaldir. Kadı Abdulvehhab ve Malikî mezhebi alimleri besmeleyi kasıtlı terk eden hakkında bir yoruma yol yoktur. Bu kimsenin kestiği yenmez diyorlar. Ancak bu mezhep alimlerinden bazılarınca boğazlama sırasında besmele söylemek sünnettir.

Şafi î’ye göre besmeleyi kasıtlı veya unutarak söylememek (etin helal olup olmamasında) etki etmez. Hanbelî mezhebinde kasıtlı terkedilmiş ise (o hayvanın eti) yenmez. Unutarak terk edilmiş ise iki rivayet vardır.