Dört Mezhebe Göre Kurban – 2

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban-2- Kurban vacip türden olduğu takdirde, teşrik günlerinin geçmesi ile kurbanın kesilmesi düşer. Ancak, Hanefî dışındaki mezheplerce o kurban kaza olarak kesilir. Hanefî’ye göre kurban edilmesi düşer, fakat hayvan (yine kesilerek) fakirlere dağıtılır.

- Zilhiccenin onuna (kurban bayramı gününe) erişen ve kurban kesme hususunda kesin kararlı olan kimseye Malikî ve Şafiî mezheplerine göre tıraş olmaması ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Bunlardan birini yaptığı takdirde mekruh olur. Hanefî mezhebine göre bunlar mübah (şeyler)dir. Ne yapılmaması müstehap, nede yapılması mekruh olur. Hanbelî’ye göre ise bunları yapmak haramdır.

- Bir kimse bir hayvanı kurban etmek için belirlese ve bu hayvan sağlıklı iken kendisinde bir kusur meydana gelse, bu kusur hayvanın kurban olarak yeterli olmasını, Hanefî dışındaki mezheplerce engellemez. Hanefî mezhebine göre ise engeller.