Dört Mezhebe Göre Korku Namazı – 3

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-korku-namazi-3Korku namazı kılınırken silahlı olmak gerekir mi?

Bu hususta Ebu Hanife ve iki görüşünden makbul olanında Şafiî ve Ahmed b. Hanbel silahlı olmak müstehaptır, vacip değildir, demişlerdir. Malikî ve Şafiî’nin diğer kavline göre silahlı olmak vaciptir.

- Müslüman askerler bir kalabalık görüp onu düşman sanarak korku namazı kılsalar, daha sonra bu doğru olmasa namazın yeniden kılınması gerektiğinde ittifak vardır. Ancak Şafiî’de bir kav Hanbelî’de bir rivayette yeniden kılmanın gerekmediği şeklindedir.

- Mezhep imamları erkek kısmı için savaşa katılma dışındı (halis, sırf) ipek giymenin haram olduğunda görüş birliği halindedirler. Savaşta giyilmesinde ihtilaf etmişlerdir:

Malik, Şafiî, Ebu Yusuf ve Muhammed savaşta ipek giyilmesini caiz görmüşler. Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel mekruh görmüşlerdir, ipeğin üzerine oturmak, dayanmak (yastık vs.) suretiyle kullanmanın da giymek gibi haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak Ebu Hanife’den haramlığın giymeye mahsus olduğu rivayet edilmiştir.