Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali- Aşağıdaki hususlarda mezhep imamları görüş birliği etmişlerdir:

Adet gören kadından namaz farzı düşer. Daha sonra bu sürede geçen namazları kaza etmek gerekmez. Bu durumdaki kadına âdeti sona ermedikçe Beytullah’ı tavaf etmek, bir mescid (cami) içerisinde durmak ve cinsel ilişkide bulunmak haramdır.

- Malikî, Şafiî, Hanbelî ve tercih edilen Hanefî mezhebi görüşüne göre âdet görmede kadının en az yaşı dokuzdur. Âdetin kesilmesinde belirli bir yaş sınırının bulunup bulunmadığında görüş ayrılığı vardır. Haşan b. Ziyad’ın Ebu Hanife’den rivayetine göre bu müddet 60 yaşa kadar olan zamandır. İmam Muhammed ise bu sürenin 55 yaş olduğunu söylemiştir.

Malikî ve Şafiî mezheplerinde bu sürenin bir sınırı yoktur. Her memlekete göre, ülkenin iklim şartlarına, sıcaklık ve soğukluk durumlarına göre değişir. Hanbelî mezhebinde bu hususta üç rivayet vardır:

a – Arap ve Sami (Nebti) ırkından olan kadınlarda 60 yaş, diğer ırktan olanlarda 50 yaştır.
b – Hangi ırktan olursa olsun 50 yaştır.
c – Hangi ırktan olursa olsun 60 yaştır.