Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali – 9

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali-9- Hayızlı kadına haram olan şeylerin nifaslı (doğumdan sonraki kanama dönemi içinde) olan kadına haram olduğunda mezhep imamları ittifak etmişlerdir.Ancak nifas süresinin en çoğunun ne kadar olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir.

Ebu Hanife’ye ve Ahmed b. Hanbel’e göre nifasın en çok süresi kırk gündür. İmam Malik’den bir rivayet de böyledir. Malik’den bir diğer rivayete ve Şafiî’ye göre bu süre altmış gündür. Leys b. Sa’d yetmiş gün olduğunu söylemiştir. Kadın nifas döneminde iken, kan belirlenen bu sürelerden önce kesilirse Ahmed b. Hanbei dışındaki üç imama göre mekruh olmaksızın cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise 40 güne ulaşmadıkça cinsel ilişkide bulunmak yoktur.