Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali – 5

By | 27 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali-5- Hayızlı kadın namaz konusunda tüm mezhep imamlarının görüşüne göre cünüp gibidir.
Kur’an okuma hususunda da Ebu Hanife, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre böyledir. İmam Malik’e göre ise hayızlı kadın az miktarda âyet okuyabilir. Malikî mezhebi alimlerinden çoğunun naklettiklerine göre hayızlı kadın dilediği kadar âyet okuyabilir. Ebu Davud-u Zahirî’nin mezhebi de böyledir.

- Gebe kalan kadında hayız kanaması olur mu?

Bu hususta mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir:

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre olmaz. İmam Malik’e göre olur. Şafiî’de bu görüşlerin ikisi de vardır. Bunların Şafiî’de sahih olanı kanama olması şeklindedir.