Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali – 3

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali-3- Adet kanaması görmekte olan kadının belden yukarısından (şehvet yönünden sevişmek vesaire gibi) yararlanmak mümkündür. Diz kapağı ile göbek arasına yaklaşmak (cinsel bir duygu ile) haramdır. Bu, Ebu Hanife, Şafiî ve Malikî’nin görüşüdür.
Hanbelî’ye, Hanefî’den İmam Muhammed’e, Malikî mezhebinden ileri gelenlerden bazı alimlere ve bazı Şafiî alimlerine göre, kadının üreme organı hariç olmak üzere, ilişkide bulunmak ve faydalanmak caizdir.

- Âdet kanaması görmekte olan kadının üreme organı ile kasıtlı olarak cinsel ilişkide bulunmak bütün mezhep alimlerince haramdır.

Bu durumda cinsel ilişkide bulunulduğu takdirde:

a) İmam-ı Azam, Malik, yeni tercih edilen görüşünde Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre maddî bir ceza gerekmez. Ancak Allah’a tevbe ve istiğfar eder.

b) Şafiî’nin eski görüşüne göre maddî ceza gerekir.
c) Nitekim Şafiî’den bir başka rivayete göre bu durumdaki kişinin sadaka vermesi müstehaptır. Ancak cezanın miktarı hakkında iki kavil vardır:
Birincisi ve meşhur olanı: İlişki kanamanın ilk günlerinde ise bir dinar (altın lira), ilişki kanamanın sonlarına doğru ise yarım sarı lira (dinar)dır.

İkincisi: Kanamanın zamanı durumu etkilememek üzere köle azad etmektir.

d) Ahmed b. Hanbel’in diğer görüşü de kanamanın zamanı fark etmemek üzere, bir veya yarım dinar (altın lira) sadaka vermek şeklindedir.