Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali – 2

By | 27 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali-2- Âdet kanamasının en az ve en çok süresi hakkında mezheplerin görüşü şöyledir:

Şafiî’de meşhur olan ve Hanbelî’ye göre en azı bir gün bir gece, en çoğu geceli gündüzlü on beş gündür.

Hanefî’de en azı üç, en çoğu on gündür.

Malikî’de en azı için bir süre yoktur, bir saat bile olabilir. En çoğu ise on beş gündür.

- İki adet kanaması arasındaki en az temizlik suresi Şafiî ve Hanefî’ye göre 15 gündür. Hanbelî’de 13 gündür. Malik ise şöyle diyor:

“İki âdet kanaması arasında kesinlikle bildiğim bir süre yoktur

İmam Malik’in mezhebinde bazı alimler bu sürenin en azının on gün olduğunu söylemişlerdir. Bu sürenin en çok miktarı görüş birliği ile belirli değildir.