Dört Mezhebe Göre İtikaf – 6

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-itikaf-6- Itikâfta bulunan kimse kasıtlı olarak eşi ile cinsel ilişki kursa itikâfı ittifakla batıl olur. Fakat ona kefaret gerekmez. Hasan-ı Basrî ve Zührî’ye göre bu durumdaki kimseye yemin keffareti gerekir.

Bu ilişki unutarak olduğu takdirde Şafiî dışındaki mezhep imamlarına göre itikâf bozulur Şafiî’ye göre bozulmaz.
Bu ilişki kadının cinsel organı dışında olursa bakılır: Şayet erkekten akıntı gelmişse Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre bozulur. Malik’e göre akıntı gelsin gelmesin bozulur. Şafiî’ye göre iki kavil olup bunların en sahihi akıntı geldi ise bozulur, şeklindedir.
- İtikâfta bulunan kimsenin koku sürünmesi ve kıymetli giysiler giymesi Ahmed b. Hanbel dışındaki mezhep imamlarınca mekruh olmaz. Ahmed b. Hanbel’e göre mekruh olur.