Dört Mezhebe Göre İstiska Namazı

By | 31 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-istiska-namazi- (Kuraklık halinde) yağmur isteğinde bulunmak sünnettir. Bunda ittifak vardır. Bu durumda namaz kılmak sünnet midir? Bunda ihtilaf vardır.

Ebu Hanife’ye göre yağmur için namaz kılmak sünnet değildir. Belki imam (halkla birlikte uygun bir yere) çıkar ve dua eder. Şayet insanlar tek başına namaz kılarlarsa caizdir.

- Yağmur için namaz kılınması görüşünde olanlar nasıl kılınacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Şafiî ve Hanbelî’de bu namaz bayram namazı gibi, kıraati seslidir. Malikî’de ise diğer namazlar gibi olup iki rekât ve kıraati seslidir.
- Yağmur için kılınan namazda hutbe sünnet midir? Malikî, Şafiî ve Hanbelî’de tercih edilen rivayete göre hutbe sünnet olup, meşhur olan hutbenin namazdan sonra olması ve bayram namazında baş tarafta tekbir aldığı gibi bunda baş tarafta istiğfar edilmesidir.

Ebu Hanife ve Hanbelî’deki diğer rivayete göre bunda hutbe olmayıp ancak dua ve istiğfar vardır.