Dört Mezhebe Göre İkrar – 5

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-ikrar-5- İstisna ikrar edilenin cinsinden ise imamların ittifakı ile caizdir. İkrar edilenin cinsinden başka bir cins istisna edilmiş ise bunda ihtilaf vardır:
Ebu Hanife’ye göre ikrar edilenin cinsinden olmayan istisna ölçek, tartı veya sayı ile alıp satma işlemi ile zimmette sabit olan bir cinsten ise istisna sahih olur. “Onun bende bin dirhem alacağı var, bin kürr buğday hariç” sözüde olduğu gibi. İstisna edilenin zimmette kendisi değil de kıymeti sabit oluyorsa -elbise ve köle gibi- istisnası sahi olmaz.

Malik ve Şafiî ye göre istisna ikrarın cinsinden başka ise durum ne olursa olsun istisna sahih olur.
Ahmed b. Hanbel’in sözünün zahirine bakılırsa böyle bir istisna sahih değildir.
- İkrar edilenin miktarı çok, istisna edilen az olursa da sahihtir. Bunda ittifak vardır. Bunun aksinde (çocuğun azdan istisna edilmesinde) ihtilaf vardır: Ahmed b. Hanbel’e göre sahih değil, diğer imamlara göre sahihtir.