Dört Mezhebe Göre İkrar – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-ikrar-2- Bir kimse vefat edip iki oğlu kalsa, iki oğuldan birisi üçüncü biri (kardeşleri) olduğunu ikrar edip diğeri inkar etse, üçüncü oğlun nesebi (ölen babanın oğlu olduğu) sabit olmaz. Ancak üçüncü oğul (olduğu ikrar edilen kişi) ikrar edenin elinde olana (mirastan eline geçene) yarı yarıya iştirak eder. Bu, Ebu Hanife’ye göredir. Malik’e göre üçte birini alır. Çünkü (gerçekten oğul olma durumunda) ona mirastan isabet edecek pay odur.

Onun üçüncü oğul olduğunu diğer kardeş de ikrar ederse ve bu hususta bir belge ortaya konursa Şafiî’ye göre bu ikrar asla geçerli değildir ve (üçüncü kişi) mirastan -nesebi sabit olmadığı için- bir şey alamaz. – Varislerden bazısı ölen (yakını için) borçludur (diyerek) ikrarda bulunsa, fakat diğer varisler bunu kabul etmeseler:

Ebu Hanife’ye göre ikrar eden varise borcun tamamını ödemek lazım olur.
Malik’ e ve Ahmed b. Hanbel’e göre ikrar edenin mirastan payı ne kadarsa borcundan o kadar oranını ödemesi lazım gelir. Şafiî’nin meşhur kavli de böyledir. Diğer kavli ise Ebu Hanife’nin mezhebi gibidir.