Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr- Hanefî dışında Malikî, Şafiî, Hanbelî mezheplerinde alacaklıların isteği ve borcun borçluyu (tüm mal varlığını) kaplaması halinde hakimin iflas eden kimse hakkında hacr kararı alıp herhangi bir işlem yapmasına engel olması hakkıdır.Ta ki yapacağı işlem alacaklılara zarar vermesin. Hakim, iflas eden kimsenin malını satmasından çekinirse, onun malını satar veya malı alacaklılar arasında hisselerine göre taksim eder. Bu hususta yukardaki üç mezhep ittifak halindedir.

Hanefî mezhebine göre iflas eden kimse hakkında hacr kararı alınamaz.Ancak borcu ödenene kadar haps olunur. Malı varsa hakim onu satamaz veya malında başka bir tasarrufta bulunamaz. Ancak malı dirhem (cinsinden para) olup, borcu da dirhem ise hakim iflas edenin emri olmadan ona el koyar. Borç dirhem olup, mal dinar ise hakim borcu karşılamak üzere onu satar.