Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 7

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-7- Mal sahibi rüşd çağına gelince mal kendisine verilir. Bunda ittifak vardır. Fakat rüşdün ne olduğu hakkında ihtilaf vardır:
Şafiî dışındaki mezheplere göre çocuğun malını iyileştirip üretecek durumda olup onu israf etmemesidir. Bu mezhepler kişinin reşid olmasında adi ve fısk durumunu dikkate almamışlardır.
Şafiî ye göre rüşd hem mal, hem din hakkında kişinin iyi hal üzere olmasıdır.

- Reşid olma hususunda kız ile erkek arasında fark var mıdır? Hanefî ve Şafiî mezheplerince fark yoktur. Malikî mezhebine göre kız, reşid olarak baliğ de olsa evleninceye ve kocası ile zifaf oluncaya kadar hacr altında sayılır. Ancak evlenmeden önce olduğu gibi kendi malını koruma altına alabilir.
Ahmed b. Hanbel’e bu hususta iki kavil nisbet ediliyor. Bunlardan tercih edileni oğlan ile kız arasında fark yoktur. Diğerine göre ise Malik’ in görüşü gibi kız evleninceye kadar mahcur (hacir altına alınmış) sayılır. Hatta Ahmed b. Hanbel’in bu görüşüne ilaveten şu da vardır: Evlendikten sonra bir yıl geçene veya bir doğum yapana kadar hacr hükmü devam eder.