Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 6

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-6- Çocuğun baliğ olması hususunda sınırın ne olduğunda ihtilaf vardır:

Ebu Hanife’ye göre erkek çocuğun baliğ olması ihtimal olmak veya cinsel ilişkide bulunduğu takdirde meni akıntısının gelmesi iledir. Bu belirtiler yok ise 17 ve 18 yaşını tamamlamaktır.

Kız çocuğunun baliğ olması ise âdet kanaması görmek, hamile olmak veya 17 yaşını tamamlamaktır.
Malik’e göre baliğ olmanın bir sınırı yoktur. Fakat mezhep alimleri kız çocuk hakkında 18 veya 17 yaş demişlerdir. İbni Vehb’in rivayetine göre 15 yaştır.

Şafiî’ye göre ve Ahmed b. Hanbel’in iki rivayetinden makbul olanına göre kız çocuk hakkında büluğ yaşı 15’tir.Veya baliğ olma belirtisi meni çıkması veya hayız olmak ve hamile olmak ve kasığın kıllanmasıdır.
- Baliğ olma hususunda hakim kararı gerekir mi? Ebu Hanife’ye göre gerekmez. Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre gerekir. Şafiî’deki makbul görüşe göre Müslüman hakkında hükme gerek yoktur, fakat kâfir hakkında hükme ihtiyaç vardır.