Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 5

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-5- Mezhep imamları, kişinin (iflas olayında) yoksul hale geldiği hususundaki delilinin haps edildikten sonra kabul edilmesi hususunda ittifak etmişlerdir.

Hapsedilmeden önce delilin kabul edilmesi huşunda ihtilaf edilmiştir. Hanefî dışındaki mezheplere göre hapsedilmeden delil kabul edilir. Hanefî’ye göre bu konuda hapsedilmeden önce delil dinlenmez.

- İflas eden kimse yoksul olduğuna dair delil ileriye sürdüğünde yemin verilmesi hususunda ihtilaf vardır: Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre yemin ettirilmez. Malik ve Şafiî’ye göre alacaklıların isteği halinde yemin verilir.

- Hacri gerektiren hallerin küçüklük, kölelik ve delilik olduğunda ve çocuk baliğ olup aklî dengesi yerinde olmadığı takdirde malının kendisine teslim edilmeyeceği hususunda ittifak vardır.