Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 3

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-3- İflas eden kimsenin yanında ticaret malı bulunup henüz parasını almadığı halde malın sahibi, iflas eden sağ iken malına yetişse Hanefî dışındaki mezheplerce bu malı almaya -alacaklılar arasında- en elverişli olan, sahibidir. Malını diğer alacaklılar değil, o alır.

Hanefî mezhebine göre mal sahibi de diğer alacaklılar gibidir, onlarla birlikte taksime girer.
Sahibi, malını iflas edenin ölümünden sonra bulur, henüz alacağından bir şey elde etmemişse Şafiî’ye göre mal sahibi tüm alacaklılar içinde malı almaya yegane elverişli olandır. Malını iflas edenin sağlığında bulduğu gibi. Şafiî dışındaki mezheplere göre mal sahibi alacaklılara uyar. (Onlardan birisi gibidir.)

- Borç bir tarihe ertelenmiş durumda iken (borçlailgili) alınan hacr kararı borcu peşin ödenme durumuna sokar mı? Malikî mezhebine göre evet. Hanbelî’ye göre hayır. Şafiî’de ise her iki mezhep gibi iki kavil vardır, bunların en sahihi Hanbelî gibi olandır. Hanefî mezhebine göre zaten hacr yoktur.

- Ölüm sebebiyle ertelenmiş borç peşine dönüşür mü? Hanbelî dışındaki mezheplere göre, evet. Hanbelî’deki iki rivayetten makbul olana göre varisler (borcun tarihine ait) belge ortaya koyarlarsa peşine dönüşmez.