Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 6

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-6- Mezhep imamları (koyun zekâtında) iki nisap arasında kalan sayıda zekât gerekip gerekmediğinde ihtilaf etmişlerdir: Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre zekât gereken iki sayı arasındaki miktara zekât yoktur. Malik’den bu hususta iki rivayet vardır. Şafiî’de de iki rivayet olup makbul olanı Hanefî ve Hanbelî’deki gibidir.

- Deve, sığır ve davar cinsinin yavruları analarından ayrı olarak nisap miktarı sayıda oldukları takdirde bunlarda zekâtın farz olup olmadığında ihtilaf vardır. Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde yavrularda (da anneleri, büyüklerde olduğu gibi) zekât vardır. Hanefî’de ise yavrularda zekât yoktur. Yavrular hesaba katılarak büyükler için yıl hesabı da yapılmaz.Velev ki eksik, bir tane yavru ile tamamlanacak olsun. Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir rivayet olduğu nakledilmektedir.