Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 4

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-4- Mezhep imamları otuzdan aşağı sığır cinsinde zekât olmadığında ittifak etmişlerdir. İbnü’l-Müseyyib’den bir rivayete göre sığırda da deve gibi otuza kadar her beşte, bir adet koyun zekât verilir.

Sığırda zekâtın farz olduğu sayı (nisab) ittifakla otuzdur. Otuz sığırda bir adet bir yaşını doldurmuş erkek buzağı, kırk sığırda bir adet iki yaşını doldurmuş dişi buzağı zekât olarak verilir. Bunda da ittifak vardır. Kırktan yukarısında ihtilaf vardır.

Hanbelî ve Şafiî’ye göre 59’a kadar bir adet iki yaşını doldurmuş dişi buzağıdan başka bir şey yoktur. 60 olunca iki adet iki yaşını doldurmuş buzağı verilir. 70 olunca bir adet iki yaşını doldurmuş dişi, bir adet bir yaşını doldurmuş erkek buzağı verilir. Yetmişten sonraki fazlalık sayıda sonsuza kadar her otuzda bir adet bir yaşını doldurmuş erkek buzağı, her kırkta bir adet iki yaşını doldurmuş dişi buzağı verilir. Ebu Hanife’den de yukarıdaki aynı görüş rivayet edilmiştir. Ebu Yusuf ve Muhammed’in rivayeti de böyledir. Ancak Hanefî mezhebinde bugünkü uygulama kırktan sonra her ziyade sayıda; bu sayının kırka oranı ne ise bu oranda zekâtı verilir. Buna göre kırktan sonraki bir adet sığırda iki yaşını doldurmuş dişi sığırın kırkta biri zekât olarak verilir. Kırktan iki fazla sığırda iki yaşını doldurmuş dişi sığırın yirmide biri zekât olarak verilir.