Dört Mezhebe Göre Havale – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-havale-2- Üzerine havale yapılan kimseden, kendisi için havale yapılan kimse hakkını elde edemeyince havale edene müracaat hususunda ihtilaf edilmiştir:
Malikî’ye göre havaleyi yapan üzerine havale ettiği kişinin iflasını veya malı olmadığını bilerek kendisi için havale ettiği kimseyi havale etmek suretiyle aldatmışsa, havale edilen kişi havale edene müracaat eder. Bunun dışında müracaat yoktur.
Şafiî ve Hanbelî’de durum ne olursa olsun müracaat yoktur. Üzerine havale edilen, ister eskiden, ister yenice iflas etmiş olsun,
ister borcunu inkar etsin, isterse hacr edilmiş olsun. Zira kendisi için havale yapılan kimse inceleme ve araştırma yapmadan havaleyi kabul ettiği için kusur kendisindedir. Sanki (havaleyi kabul etmekle) hakkını almış gibidir. Hanefî’de (üzerine havale yapılan kimse havale edene borcu olduğunu) inkar ederse müracaat olabilir.