Dört Mezhebe Göre Hac – 9

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-9- (Daha önceden umreye niyet edip) tavaf ettikten sonra umreye haccı katmak (umreyi farz hacca çevirmek) yoktur. Bunda ittifak vardır. Çünkü tavafı yapmakla umreden maksat ne ise yerine gelmiş bulunmaktadır. Fakat haccın üzerine umreyi katmayın Ebu Hanife ve Malik Arafat vakfesinden önce caiz görmüşler, Ahmed b. Hanbel ise her halde kabil etmemiştir. Şafiî’nin bu hususta kabul ve red şeklinde iki kavli vardır.
- Temettü haccı yapan kimse Mekke’li değilse kendisine kurban vacib olur. Kıran haccı yapan da böyledir. Kurban, dört mezhep imamının ittifakı ile koyundur. Davud-u Zahirî ve Tavus’a göre Kıran haccı yapana kurban yoktur. Şa’bi’ye göre Kıran haccı yapana (koyun değil) deve kurban etmesi gerekir. Mekke’li olan hacı hakkında ihtilaf edilmiştir:

Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre namaz seferi olarak kılınmayacak kadar Mekke’den uzakta olan yerin halkı Mekke’li sayılır. Hanefî mezhebine göre ihrama girilen Mikat yerinden Mekke tarafında olanlar Mekke’lidir. Malikî’ye göre bizzat Mekke’de oturanlar ve Mekke’ye çok yakın olanlar Mekke’lidirler.

- Ebu Hanife ve Şafiî ye göre temettü haccı için kurban, hac için ihrama girmekle vacip olur. Malik’e göre şeytan taşlama zamanına kadar temettü kurbanı vacip olmaz. Hedy (kurban)ın ne zaman çıkarılacağında ihtilaf edilmiştir:
Ebu Hanife ve Malik’e göre heydin kurban bayramı gününden evvel kesilmesi caiz olmaz. Şafiî’nin bu hususta iki kavli olup bunların makbul olanı hedyin umreyi tamamladıktan sonra kurban edilmesidir.