Dört Mezhebe Göre Hac – 8

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-8- Ücret karşılığı haccetmek Şafiî’ye göre caizdir. Malikî mezhebinde kerahetle caizdir. Hanefî mezhebinde ise bu caiz değildir.
- Hac meşhur olarak bilinen İfrad,Temettü, Kıran şekillerinden her biri ile yapıldığı takdirde sahih olur. Bu her mükellef için böyle olup kerahet söz konusu değildir. Bu hüküm Hanefî dışındaki mezheplere göredir.

Hanefî mezhebine göre Mekke’nin yerlisi olanlara Kıran ve Temettü türünden haccetmek meşru değildir. Bu tür haccı yapmak onlara göre mekruhtur.

Bu üç çeşit hacdan hangisinin daha çok faziletli olduğunda ihtilaf edilmiştir:
Ebu Hanife’ye göre Mekke’nin yerlisi olmayanlara göre fazilet sırasiyle hacc çeşitleri Kıran,Temettü, İfrad’dır.
Malik’e göre iki kavil olup birincisine göre bu sıralama şöyledir: İfrad,Temettü, Kıran. İkincisine göre Temettü bu üç türün en faziletlisidir.
Şafiî’ nin de iki kavli olup bunların en sahihi ve delil yönünden tercih olunanına göre efdaliyet sırası şöyledir. İfrad,Temettü, Kıran.

Şafiî ulemasından bazılarının tercihine göre ise Temettu’u tercih etmişler, sonra sırayı İfrad’a vermişlerdir. Zira bunda hacc-ı mebrûr’a yardım eden bir husus vardır. Bu aynı zamanda Ahmed b. Hanbel’in de görüşüdür.