Dört Mezhebe Göre Hac – 34

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-32- Hastalık sebebiyle hac görevlerine devam edemeyen kimse böyle bir durumda ihramdan çıkacağını şart koşmuş idiyse, ihramdan çıkar. Şafiî mezhebinde tercih edilen görüş budur. Malikî ve Hanbelî’ye göre hastalık engeli sebebiyle ihramdan çıkılmaz. Hanefî’ye göre ise şart koşsa da koşmasa da ihramdan çıkması caiz olur.
- Köle efendisinin izni olmadan ihrama girse, ihramı sahih olur, fakat ihramdan çıkması gerekir. Bunda ittifak vardır. Zahirî mezhebine göre bu durumda kölenin ihramı gerçekleşmez. Cariye de köle gibidir. Ancak cariye evli ise, efendisinin izni ile birlikte kocasının izni de dikkate alınır. Muhammed b. Hasen’den cariyenin kocasının izninin dikkate alınmayacağı rivayet edilmiştir.
- Kocası izin vermese de kadının farz olan hac için ihrama girme hakkı vardır. Bu Şafiî dışındaki mezheplere göredir. Şafiî’nin bu hususta değişik kavli olup, bunların makbul olanı kocanın kadına engel olmasıdır.
- Koca, farz hac için ihrama girmiş karısını ihramdan çıkarabilir mi ? Şafiî’ nin bu hususta iki kavli olup bunların makbul olanı – ki bu Rafiî’ye göredir- kocanın bunu yapabilmesidir. Nasıl ki başlangıçta engel olmaya hakkı vardır,girilmiş ihramdan çıkarmaya da hakkı vardır. Ebu Hanife ve Malik’e göre kocanın buna hakkı yoktur. Malikî alimlerinden Kadı Abdulvehhab böyle ifade etmiştir. Nafile hacda ise kocanın işin başındahaccetmeye mani olma hakkı vardır. Nafile hac için ihramdan sonra da Şafiî’ye göre engel olmak hakkı vardır.