Dört Mezhebe Göre Hac – 30

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-30Ziyaret Tavafı:

- İfada tavafa (bir başka tabirle ziyaret tavafı) ittifakla rükün (farz)dır. Bu tavafın ilk (başlamanın caiz olma) vakti Kurban Bayramının ilk gününün (arefeyi bayrama bağlayan gecenin) gece yarısıdır. En faziletli vakti kurbanın ilk gününün kuşluk vaktidir. Son vakti için bir sınır yoktur.
Ebu Hanife’ye göre bu tavafın ilk vakti bayramın ilk gününün ikinci şafağı vaktidir. Son vakti de teşrik günlerinin ikinci günüdür. Üçüncü güne ertelediği takdirde ceza kurbanı gerekir.

- Birinci bayram gününden sonraki şeytan taşlamalar öğleden sonradır. Her taşlama yedi taş atmaktan ibarettir.Taşlama haccın vaciplerindendir. Bunda ittifak vardır. Ancak İbn-i Macişun’a göre rükün (farz) dır. Taşlama işi gerçekleşmedikçe ihramdan çıkılmaz. ilk taşlama Hıyf mescidini takip eden (Mescid-i Hıyf’a yakın olan) ikinci ortadaki, ondan sonra da Akabe (büyük şeytan)dır. Ebu Hanife’ye göre taşlama bu sıralamanın aksine olursa, yeniden atmak gerekir.Yenilemezse bir şey gerekmez.

- “Sayılı günler”den maksat teşrik günleridir. Bunda ittifak vardır. “Malum günler’de Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre Zilhiccenin ilk on günüdür. Malik’e göre Bayramın ilk üç günüdür. Ebu Hanife’ye göre Arefe günü ve Kurban Bayramının üç günüdür. Arefede teşrik günlerindendir.
- Zilhiccenin I4.cü günü “Muhassab” denilen yere inmek müstehaptır. Ebu Hanife’den Muhassab’aO inmenin hac ibadetlerinden olduğu rivayet edilmiştir. Bu aynı zamanda Hz. Ömer’in de kavlidir.

- imamın teşrik günlerinin ikinci günü hutbe okumas ~ tehaptır. Ebu Hanife’ye göre bu müstehap değildir.