Dört Mezhebe Göre Hac – 29

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-29Bayramın Birinci Günü:
- Bayramın birinci gününün (yapılacak) işleri şunlardır: Şeytan taşlamak, kurban kesmek, tıraş olmak ve tavaf etmek.H Bunlar da müstehap olan sıra ile yapılmaktır. Hanbelî dışındaki mezheplerce böyledir. Hanbelî’de ise sıra ile olması vaciptir.
Tıraş:
- Tıraşta çok faziletli olan başın tamamını tıraş etmektir. Vacip olan miktar hususunda ihtilaf vardır: Ebu Hanife’ye gc’z miktar başın dörtte biridir. Malik’e göre başın çoğu veya tan dır. Şafiî’ye göre üç kılın kesilmesi yeterlidir.Tıraş işini yapan se başın sağ tarafından başlar. Ebu Hanife tıraş edenin sağ ta nı dikkate alarak (hacının) sol tarafından başlar, demiştir. Baş saç olmayan kimse için (saç olmayan) yerden usturayı yürü müstehap olur. Ebu Hanife’ye göre bu müstehap değildir.
Kurban:
- Hacca giden kişinin beraberinde kurban edeceği hayvan götürmesi müstehaptır. Kurbanlık deve veya sığır ise omzunun saf tarafından hafifçe kesici bir şey ile yarıp kurbanlık olduğunu belirtmek üzere işaretlemek de müstehaptır. Bu Şafiî ve Hanbelî mezhebine göredir. Malikî’ye göre sol tarafından yapılır. Hanefî’ye gere böyle belirtme işlemi yapmak yasaktır.

- Kurbanlık deve olduğu takdirde boynuna iki papuç takılarak işaretlenir. Koyun da böyledir. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Hanbelî’ye göre koyuna bir şey takılmaz.

- Kurbanlık nafile olarak kesilmek üzere götürülüyorsa, kesinceye kadar sahibinin mülkündedir. Dilediği gibi onda tasarruf edebilir. Adak ise götüren kimsenin malı olmaktan çıkar, yoksulların malı olmuş olur. (Götüren kimse tarafından) satılamaz ve değiştirilemez. Bu Hanefî dışındaki mezheplercedir. Hanefî mezhebine göre satılması veya başkasıyle değiştirilmesi caizdir. (Yavrusu var ise) yavrudan artan sütü içmek caizdir. Ebu Hanife’ye göre sütün içilmesi caiz değildir. Hac münasebetiyle kesilen (her çeşit) kurbanın etinden (kurban kesen için) yemek yasaktır. Ebu Hanife’ye göre Kıran ve Temettü haccı yapan kimse kurbanından yiyebilir. Malik’e göre av hayvanı öldürmenin ve vücudundan bazı (tırnak, tüy vs. gibi) eziyetli şeylerin giderilmesinin ceza kurbanı dışında her çeşit kurbanın etinden yenebilir. Kurbanı gece kesmek mekruhtur. Malik’e göre gece kesmek de caizdir. Umre yapanın en faziletli kurban kesme yeri Merve, hac yapanın en faziletli kurban kesme yeri Mina’dır. Malikî mezhebine göre (efdaliyet hükmünden farklı olarak) umre yapanın kurbanı Merve’den hac yapanın kurbanı Mina’dan başka yerden caiz olmaz.