Dört Mezhebe Göre Hac – 28

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-28Müzdelife:

- Müzdelife’de gecelemek rükün olmayıp hac ibadetleri arasındadır. Şa’bi ve Nehaî’den bunun rükün (farz) olduğu rivayet edilmiştir.

- (Müzdelife’de) yatsı vaktinde akşamla yatsı birleştirilerek kılınır. Bunda icma vardır.Ancak bu namazlardan her biri kendi vaktinde kılınsa Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerince caiz olur. Hanefî mezhebinde (birleştirilerek kılmanın dışında) caiz olmaz.

Cemre:

- Şeytan taşlamak ittifakla vaciptir. Hanefî dışındaki mezheplerce taştan başka bir şey atmak caiz değildir. Hanefî’de yeryüzü cinsinden her şeyle taşlama caiz olur. Davud-u Zahirîye göre her şeyle taşlamak caizdir.
- (İlk gün) taşlamada müstehap olan günün doğmasından sonra atmaktır. Bunda ittifak vardır. Gece yarısından sonra da taşlamak Şafiî ve Hanbelî mezheplerince caizdir.

Hanefî ve Malikî mezheplerince taşlama ancak ikinci şafağın atmasından sonra caiz olur. Mücahid, Nehaî ve Sevrî: “Taşlama ancak güneşin doğmasından sonra caiz olur” demişlerdir.

-Telbiye (ilk günün) taşlamasındaki ilk taş atışı ile birlikte kesilir. Bu Malikî dışındaki mezheplere göredir. Malikî’ye göredir. Malikî’ye göre telbiye arefe günü öğleden (zevalden) sonra kesilir.