Dört Mezhebe Göre Hac – 26

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-26Remel ve lzdıba’ müstehaptır. Bu Malik dışındaki mezhep imamlarıncadır. Malik diyorki:“lzdıba’ bilinen bir uygulama değildir. Onu yapan birini görmedim.”

Remel ve Izdıba’ı yapmayan birine ittifakla bir şey gerekmez. Hasan-ı Basrî, Sevri ve İbn-i Macişun’a göre bu kimseye kurban gerekir.
- Tavafta (bir şeyler) okumak alimlerin çoğunluğunca müstehaptır. Malik ise okumayı mekruh görmüştür.

- Tavafta abdestli olmayı vacip görenler: Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’dir.Bunlara göre tavaf sırasında abdesti bozulan kimse abdesti alır ve tavafa kaldığı yerden devam eder. Şafiî’nin bir diğer görüşüne göre tavafı yeniler.

- İki rekât tavaf namazı Ebu Hanife’ye göre vaciptir. Şafiî’nin bir kavli de böyledir. Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise tavaf namazı sünnettir. Şafiî mezhebindeki tercih edilen kavil de böyledir.