Dört Mezhebe Göre Hac – 23

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-23- Güvercin ve benzerlerini öldürmenin cezası koyundur. Bu, Malik dışındaki imamlarcadır. Malik’e göre Mekke güvercininin kıymeti ödenir. Davud-u Zahirî’ye göre bundan dolayı bir şey gerekmez.

(Güvercinden) başka bir av hayvanı daha öldürürse iki ceza gerekir. Bunda ittifak vardır. Davud-u Zahirî’ye göre İkincide bir şey gerekmez.
- Kıran haccını yapmakta olan bir ihram yasağı işlediği takdirde ifrad haccı yapana ne gerekirse ona da aynısı gerekir. Ebu Hanife’ye göre Kıran haccı yapana iki ceza gerekir. (Buna göre) bir av hayvanı öldürmede iki ceza gerekir. İhramının bozulması halinde gene kıran haccı olarak kaza lazım geldiği gibi kefaret olarak da hem kıran haccı için hem de kaza için kurban kesmesi gerekir. Ahmed b. Hanbel’in görüşü de böyledir.
12 – ihramda olmayan kişi harem sınırları dışında bir yerden Hareme av hayvanı getirse onu boğazlayabilir ve (dilediği gibi) tasarruf eder. Ebu Hanife bunun caiz olmadığını söylemiştir.

- Harem’in ağaçlarını kesmek ittifakla yasaktır. Ceza olarak gereken hususunda Şafiî’ye göre büyük ağacın cezası sığır kurban etmek, küçüğün cezası koyun kurban etmektir. Malikî mezhebine göre bundan dolayı bir şey gerekmez. Fakat ihramlı bu yaptığından dolayı günahkar olur.
Ebu Hanife’ye göre kesilen şey insanlar tarafından yetiştirilmişse bir şey gerekmez. Allah tarafından meydana gelmiş ise ceza gerekir.