Dört Mezhebe Göre Hac – 15

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-15- ihramlı kimsenin bizzat başına dokunmayan gölgelik veya bir başka şeyin gölgesinde gölgelenmesi hususunda ihtilaf edilmiştir. Ebu Hanife ve Şafiî bunun caiz olduğunu söylemişler, Ahmed b. Hanbel ve Malik caiz değildir, demişlerdir. İmam Malik bu durumdaki bir kimseye fidye vermesi gerektiğini söylemiştir. Ahmed b. Hanbel’in mezhebindeki sahih görüş de budur.

- Abayı (veya benzeri bir giyeceği) omzuna alıp kollarına elini sokmayan ihramlı kişiye Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarınca fidye gerekir. Ebu Hanife’ye göre fidye gerekmez.

- Belden aşağı sarılacak ihram giysisi bulamayan kimse pantolon giyer. Şafiî ve Hanbelî’ye göre fidye gerekmez. Ebu Hanife ve Malik’e göre bu kimseye fidye gerekir.

- (Dikişsiz ve üzeri açık) ayakkabı bulamayan kimseye mest giymesi caiz olur. Ancak mestin arkasından topuklardan aşağısını keser. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Bir de Ebu Hanife’ye göre bu kimseye fidye vermesi de vacip olur. Hanbelî’ye göre kesmeksizin mesti giymek caiz değildir.