Dört Mezhebe Göre Hac – 13

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-13- Mekke’ye ihramsız girene kaza lazım gelmez. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre bu kimse Mekke’li olmadıkça kaza lazım gelir.

- İhrama girerken vücuda güzel koku sürmek Malikî dışındaki mezheplerce müstehaptır. Malikî mezhebinde kokusu kalıcı olanı sürmek caiz değildir. Şayet böylesini kullanırsa yıkaması vaciptir. İhrama girerken giysi (olarak kullanılan ihram bezlerine) güzel koku sürmek ittifakla mekruhtur.

- ihramda en faziletli olan iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra ihrama girmektir. Ancak Şafiî’de bir kavle göre -ki mezhepte sahih olan budur- binitti ise bineği kendisini götürmeğe başladığında, yaya ise yoluna yöneldiği yerde ihramı gerçekleşir.

- İhram Hanefî dışındaki mezheplerce, ihram niyet ile gerçekleşir. Niyetsiz olarak telbiyeyi söylerse ihram gerçekleşmez. Hanefî’de ise niyet ve telbiye ile birlikte veya niyetle birlikte hedyi (kurbanlığı) göndermekle ihram gerçekleşir. Davud-u Zahirîye göre sadece telbiyeyi söylemekle ihram gerçekleşir.