Dört Mezhebe Göre Hac – 12

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-12- Mekanla ilgili mikat’a gelince.
Mekke’lilerin Mikat’ı (ihrama girecekleri yer) bizzat Mekke’dir. Evi Mikat’tan uzak olan kimse dilerse evinde ihrama girer, dilerse mikatta ihrama girer. Bunda ittifak vardır. Ancak hangisinin daha faziletli olduğunda ihtilaf vardır.

Ebu Hanife’ye göre evinden daha efdaldir. Bu Şafiî’nin de görüşüdür. Rafiî bunu sahih saymıştır. Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre Mikatta ihrama girmesi daha faziletlidir. Bu aynı zamanda Şafiî’nin bir diğer kavlidir. Bunu da Nevevî sahih saymış ve şöyle demiştir: “Bu sahih hadislere daha uygundur. Ki bilinen mikatlar hem o memleket halkı hem de başka yerlerden olup da oradan geçenler içindir. Bunda ittifak vardır.”

- Herhangi bir Mikat’a varan kimse için orasını ihramsız olarak geçmek caiz olmaz. Bunda ittifak vardır. Şayet ihramsız geçerse ihrama girmek için dönmesi lazımdır. Bunda da ittifak vardır. Nehaî ve Hasan-ı Basrî’den Mikatta ihrama girmenin vacip olmadığını söyledikleri rivayet edilmiştir.
- Mikat’ı ihramsız geçip kendisine dönmek lazım gelen kişinin bulunduğu yerden dönmekte bir korku varsa veya dönmek için vakti dar ise (yeterli zaman yoksa) Mikat’ı ihramsız geçtiği için kendisine (ceza olarak) kurban kesmek lazım olur. Bunda ittifak vardır. Said b. Cübeyr’den artık bu kimsenin ihramının geçerli olmadığını söylediği rivayet edilmiştir.