Dört Mezhebe Göre Hac – 11

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-11 - Temettü haccı yapan kimse umre ile ilgili işleri bitirdikten sonra ihramdan çıkar. Hedyi (kurbanı) ister sevk etmiş olsun, ister sevk etmemiş olsun. Bu Malikî ve Şafiî mezhebine göredir. Hanefî ve Hanbelî’ye göre hedyi (kurbanı) sevk etmiş (önceden göndermiş) ise bayram gününe kadar ihramdan çıkamaz. Buna göre umrenin ihramında iken haccın da ihramına girer ve böylece kıran haccı yapmış olur. Sonra bunların ikisinin birden ihramından çıkar.

- Mikat zaman ve mekan ile ilgili olarak iki türlüdür. Zamanla ilgili mikat belli aylardan ibarettir ki bu ayların dışında hacc için ihrama girilmez. Bunlar Şevval, Zilka’de ayları ve Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Bu Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göredir. Bunlara göre Kurban bayramının ilk günü de zaman mikatına dahildir.

Malik’e göre Şevval, Zilka’de ve Zilhicce aylarıdır.

Şafiî ‘ye göre Şevval, Zilka’de ve Zilhicce’den on gecedir.

- Aylarının dışında hacc için ihrama girmek mekruhtur. Bununla beraber hac gerçekleşir. Bu Şafiî dışındaki mezheplere göreir. Şafiî’ye göre ise ayları dışında ihrama girilen hac, hac olarak değil, umre olarak gerçekleşir. Davud-u Zahirî’ye göre hiçbiri gerçekleşmez.