Dört Mezhebe Göre Gasp – 9

By | 10 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-gasp-9- Gaspçı gaspettiği malı saklar ve telef olduğunu iddia eder ve kıymetini öder de sonra gaspedilen mal ortaya çıkarsa mal sahibinin malını alıp kıymeti geri vermesinde ihtilaf yoktur.

- Bir kimse bir taşınmaz malı gaspeder ve bu mal elinde yıkılarak, sel veya yangın yoluyla telef olursa, Malikî, Hanbelî ve Şafiî mezheplerine göre kıymetini öder.

Hanefî mezhebinde bir rivayete göre bu mal, sahibinin kazancı ile elde edilmiş değilse gaspçıya zararını ödemek gerekmez.
- Bir kimse bir tarlayı gasp edip oraya ekin ekse, sonra tarla sahibi gaspçı ekinini hasat etmeden tarlasını almak istese:
Ebu Hanife ve Şafiî ye göre tarla sahibi gaspçıyı ekinini sökmeye mecbur edebilir. Malik’e göre ekinin zamanı geçmemiş ise tarla sahibi ekini sökmek için gaspçıyı mecbur etme hakkı vardır. Ekinin zamanı geçmiş ise iki rivayet olup, bunların meşhur olanına göre tarla sahibi gaspçıyı ekini sökmeye zorlayamaz, tarlasının ücretini alır.

- Bir Müslüman, Müslüman olmayan bir kimsenin şarabını dökse, Şafiî ve Hanbelî’ye göre zarar ödemez. Domuzunu telef etse de böyledir. Hanefî ve Malikî mezheplerine göre bedelini öder.