Dört Mezhebe Göre Gasp – 3

By | 10 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-gasp-3- Bir kimse başkasının kölesine saldırıp ellerini ve ayaklarını kesse; bu durumda kölenin efendisinin elinde bulundurma maksadı yok olmuş ise kölenin efendisi köleni kıymetini bu cinayeti işleyenden alır ve köleyi zarar verene teslim eder ve köle ona zarar verenin aleyhine hür olur. Köleye bu zararı veren bunu kasıtlı yapmış ise böyledir.Veya efendi köleyi elinde tutmaya devam eder,fakat bir şey alması gerekmez. Bu, Malikî mezhebindeki tercih edilen görüştür.
Diğer rivayete göre ise bu zararı veren kimseye sadece zararın eksilttiği değer kadarını ödemek gerekir. Bu Ebu Yusuf ve Muhammed’in de görüşüdür. Ebu Hanife’ye göre bu kölenin efendisi, ya köleyi zarar verene teslim eder, kıymetini alır veya kölesi kendisinde kalır, hiçbirşey almaz.
Şafiî ‘ye göre bu kölenin efendisi hem kölesini elinde tutar, hem de ona zarar verenden kıymetinin tamamını alır. Şafiî bu hükmü, kölenin kıymeti diyetiH gibidir düşüncesine göre vermektedir.