Dört Mezhebe Göre Faiz – 8

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-8- Aynı cinsten olan maddenin tanesi karşılığında ununu satmak caiz olmaz. Bu Ebu Hanife, Şafiî ve bir rivayetine göre Ahmed b. Hanbel’in mezhebindedir. Malikî mezhebinde ölçekle alınıp satılması caiz olur. Ahmed b. Hanbel’den diğer rivayete göre tartmak suretiyle satışları caiz olur. Ebu Sevr’e göre buğdayı un karşılığında fazlalıkla satmak caizdir.

- Unu un karşılığında satmak da caiz değildir. Bu Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göredir. Ebu Hanife’ye göre yumuşaklık ve sertlikte eşit olmak üzere unu unla satmak caizdir.

- Buğday ununu ekmeği ile satmak caiz değildir. Ebu Hanife’nin arkadaşlarından, bunun biri diğerinden fazlalık ile olmak üzere caiz olduğu rivayet edilmiştir.

- Ekmeğin ekmekle, her ikisi de taze veya birisi taze olmak üzere satışı caiz değildir. Ahmed b. Hanbel her ikisi de birbirinin benzeri olmak üzere caizdir, demiştir.