Dört Mezhebe Göre Faiz – 6

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-6- Faiz haram olan maddelerde birbiriyle satışı sırasında iki maddeden biri tarafında başka cinsten ilave olarak değeri; değiştirici bir şey bulunması caiz değildir. Aynı cinsten iki tür arasında da değeri değiştirici bir şeyle satılması caiz değildir. Bir müdd miktarı acve hurması ve bir dirhem karşılğında iki müdd miktarı acve hurması satışı gibi. Sağlam bir dinarın yanında bir miktarı kopmuş dinarın, iki sağlam dinar karşılığında satılması da böyledir. Bu hüküm Malik ve Şafiî’ye göredir. Ahmed b. Hanbel cins içinde iki ayrı tür arasındaki satışlar dışında bunu caiz görmüştür. Ebu Hanife’ye göre bunların hepsi caizdir.

- Kuru hurma karşılığında taze hurmayı satmak caiz değildir. Nitekim ağaçtan henüz kopmuşu ile kurusu arasında da caiz değildir. Ölçekle olmak üzere Ebu Hanife bunu caiz görmüştür.