Dört Mezhebe Göre Faiz – 3

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-3- Altın, gümüş ve yenilip içilen şeylerin dışında hiçbir şeyde faiz yönünden bir haramlık sözkonusu değildir. Ki, faiz hususundaki haramlık peşin alıp verirken veya ödemede erteleme yapıldığından dolayı alınan fazlalık ve malı teslimden önce ayrılmaktır.
Ebu Hanife: “Yalnız aynı cinsten olmak ertelemeden dolayı fazla almayı haram kılar” demiştir.

Malik: “Bir hayvan karşılığında iki hayvan, aynı cinsten ve aynı maksat için -kesmek ve saire gibi- olmak üzere satmak caiz değildir” demiştir.
- Şafiî, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre satış dirhem ve dinar (altın ve gümüş) ile olduğu takdirde (satış ile) paranın cinsi belirlenmiş olur. (Yani ancak belirlenen cins ile ödeme yapılabilir.; Ebu Hanife’ye göre satış işleminin kendisi ile belirlenme olmaz. (Müşteri aldığı malın değerini dilediği cins para ile ödeyebilir.)