Dört Mezhebe Göre Faiz – 28

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-28- Alıcı ve satıcı aşağıdaki hususlarda anlaşmazlığa düşerlerse Şafiî ve Malikî mezheplerine göre karşılıklı yeminleşirler. Bu hususlar şunlardır:

a-Veresiye satışta süre olup olmadığında veya sürenin ne kadar olduğu hususunda,

b- Muhayyerlik olup olmadığı veya muhayyerliğin süresi hakkında,

c- İpotek (rehin) şartı olup olmadığı, malda bir şey olduğu takdirde ödeme garantisi veya taahhüdü hususlarında.
Hanefî ve Hanbelî mezheplerinde bu konularda anlaşmazlık olduğu takdirde yeminleşme olmaz. Bu kabil şartların olmadığını söyleyen tarafın sözü kabul edilir.