Dört Mezhebe Göre Faiz – 26

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-26- Alıcı ve satıcı arasında para miktarı üzerinde anlaşmazlık olup, ortada bir belge yoksa yeminleşirler. Bunda ittifak vardır. Şafiî mezhebinde esah olan görüşe göre önce satıcı yemin eder. Ebu Hanife’ye göre önce alıcı yemin eder.
- Satılan mal yok olmuş (harcanma, ölme, satma vesaire gibi yollarla elden çıkmış) olduğu halde alıcı ve satıcı arasında o malın para miktarı üzerinde anlaşmazlığa düşerlerse Şafiî’ye göre satış fesh olur, taraflar yeminleşirler. Mal kendisi kıymet ifade eden bir şey ise (müşteri) malın değerini satıcıya iade eder.